Trong buổi gặp gỡ một số báo chiều 7/5 tại , người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên kể cô đã ký vào tờ giấy ghi nợ 1,5 tỷ đồng...Read more