Chị ngỡ ngàng khi thấy mình trẻ ra đến hơn chục tuổi. Chị không còn mặc cảm về bản...