"covid-19"( Có 2 Kết quả )
NÓNG: Bệnh nhân 1440 lại tái dương tính ở lần xét nghiệm thứ 13

NÓNG: Bệnh nhân 1440 lại tái dương tính ở lần xét nghiệm thứ 13

20/01/2021
1 ca tái dương tính với SARS

1 ca tái dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình, từng đi chung xe khách với 25 người

09/12/2020