Phương Thanh: Hé lộ chuyện tự tử, thiếu thốn vật chất, chỉ đủ tiền ăn và chữa bệnh 13/06/2017 08:56 Vào năm 2005, tôi chỉ đủ tiền chữa bệnh...Read more