Kết hôn cùng siêu mẫu nổi tiếng của Việt Nam, ông xã Ngọc Quyên vì thế cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Ngọc Quyên là một...Read more