Đối với người phụ nữ mà nói, còn gì sung sướng hơn là lấy được người đàn ông yêu thương mình và mình cũng hết lòng yêu thương anh...Read more