Mới đây, Dương Thừa Lâm chia sẻ một bài đăng lên weibo cá nhân để chúc mừng sinh nhật...