Tối 20/3 Kiện tướng dancesport Khánh Thi và cu Bi được chồng trẻ Phan Hiển tháp tùng đến một nhà hàng...