Huy Kình – Huy Bá không chỉ khinh miệt Phúc Hô mà còn quyết định bỏ xứ ra đi khi trùm giang hồ băng Bạch Hổ xuống tay cả...Read more