Vào những ngày giao mùa "sáng nắng chiều mưa" như bây giờ, chúng ta cần phải kỹ tính hơn...