Nghiên cứu mới nhất tại Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định ăn thịt gà có nguy cơ mắc ung...