Sáng nay, Swing Entertainment – công ty quản lý WANNA ONE đưa ra thông cáo nhóm sẽ kết thúc hợp đồng vào ngày 31/12 năm nay. Mang theo 12...Read more